Język humoru – humor języka 2020

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna

Język humoru – humor języka 17-18.09.2020

Aktualności

Кафедра восточнославянского языкознания и региональной ономастики Филологический факультет Университета в Белостоке приглашают филологов, культурологов, философов, психологов на Международную интердисциплинарную конференцию Язык юмора – юмор языка 17-18 сентября 2020 г.                                     г. Белосток (Польша) В случае невозможности традиционного проведения конференции, она будет организована в режиме онлайн. Сайт конференции: https://konferencjahumor2020.wordpress.com Адрес: Кафедра восточнославянского языкознания и региональной ономастики,Czytaj dalej

Department of East Slavonic Linguistics and Regional Onomastics Faculty of Philology University of Białystok is pleased to invite philologists, cultural scientists, philosophers and psychologists to the International Interdisciplinary Conference Language of humour – humour of language 17-18 September 2020                                                                  Białystok (Poland) If traditional conference sessions are not possible, the conference will be organized online.ConferenceCzytaj dalej

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiegoi Onomastyki Regionalnej Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów na Międzynarodową konferencję interdyscyplinarną Język humoru – humor języka 17-18 września 2020 r.                                                         Białystok (Polska) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia tradycyjnych obrad konferencji zostanie zorganizowana online.Strona konferencji: https://konferencjahumor2020.wordpress.com Adres: Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej, Wydział Filologiczny UniwersytetuCzytaj dalej

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij